Εργαλεία

βιντεοανάλυση, scouting, ατομικά και ομαδικά highlights, ιδανικό για κάθε επίπεδο basket

προσφέρει πλήρη ελευθερία στην προσαρμογή της ανάλυσης και της στατιστικής απεικόνισης